Tunets historie

Gloppe har en lang og stolt historie. Gården ved Gonveien og Kaupangveien ble trolig ryddet allerede i yngre jernalder (550-1050 e. Kr). Den gang var navnet Gloppa som betyr fordypning eller kløft.

Senere etablerte den berømte Ove Gjedde ærverdige Halsen hovedgård da han ble lensherre for Brunla len omkring 1630. Familien Hesselberg bodde på eiendommen, før familien Oppen overtok i 1872.

Under skipsreder, konsul og politiker Magnus Gotthilf Oppens eierskap var Gloppe gjenstand for en betydelig opprustning og ble et stormannssete. I 1873 oppførte han en hovedbygning i sveitserstil på Gloppe og anla også en stor park rundt bygningen.

I 1947 etablerte Vestfold Husflidskole seg i hovedbygningen og utvidet bygningsmassen i flere etapper til slik det er i dag. Tre nye bygg ble oppført i henholdsvis 1963, 1977 og 1997.

Tunets historie

I 1994 ble husflidskolen en del av Thor Heyerdahl videregående skole, og flyttet i 2009 da Larvik kommune slo sammen flere videregående skoler i én ny, stor enhet. I 2011 startet prosessen med ombyggingen av bygningsmassen til det som i dag fremstår som Gloppetunet. Byggetrinn 1, med 27 leiligheter, ble ferdigstilt i 2017 på fundamentene til bygget fra 1977.

Tunets historie Gå tilbake